MORE SKILLS BY ERASMUS+

MORE SKILLS BY ERASMUS+

2019-1-RO01-KA 102-062062

1 SEPTEMBRIE 2019 – 31 AUGUST 2020

NOTĂ: În urma apariției pandemiei COVID-19 durata proiectului a fost prelungită până la data de 31 august 2022.

În anul școlar 2019-2020 Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” a început derularea proiectului Erasmus+ KA102 ”More Skills by Erasmus+!” – Mai multe abilități prin Erasmus+! – care va da unui număr de 66 de elevi șansa de a-și efectua stagiul de pregătire practică în domeniul lor de specializare la firme importante din Portugalia și Polonia.De asemenea proiectul va oferi unui număr de 10 cadre didactice din aria curiculară tehnologii ocazia ca, prin participarea la o mobilitate internațională, să își perfecționeze competențele și să abordeze noi metodologii pentru a crea astfel premisele ideale in indeplinirea cu succes a actului didactic.