Descrierea proiectului

„Mai multe abilitati prin Erasmus + !”

Implementarea proiectului „Mai multe abilitati prin Erasmus + !” vizează formarea competențelor profesionale și de sensibilizare și exprimare culturală a tinerilor, reducând distanța dintre lumea școlii și cea a muncii, învățându-i pe tineri ce si cum să aleagă în viitoarea lor viață profesională, și ajutându-i să înțeleagă că libertatea de a-și alege propriul drum în viață este posibilă atunci când alegerea este făcută  în cunoștință de cauză.

Proiectul dă staff-ului VET posibilitatea modernizării abordărilor și a metodelor didactice cu rezultate asupra profesionalismului, progresului, învățării continue dar și conștientizarea efectelelor pozitive ale identificării situațiilor de învățare relevante pentru elevii din societatea de azi.

Obiectivele proiectului

O1. Dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale unui grup de 66 cursanți VET de la Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, pentru creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele unui loc de muncă, prin efectuarea de stagii de instruire practică în companii/instituții din Portugalia și Polonia

O2. Dezvoltarea competențelor profesionale a 10 profesori din aria curriculară tehnologii, prin participarea la mobilități internaționale pentru crearea premiselor ideale in indeplinirea cu succes a actului didactic

O3.Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză șă a competențelor inteculturale într-un context real european cu atitudini deschise față de valorile europene

O4. Dezvoltarea de parteneriate durabile cu companii/instituții din Portugalia și Polonia.

Participanți și activitate

›-22 particip liceu, nivel de calif 4, domeniu de pregătire profesională Economic/Comerț(15 +7 )

›-22 participanți liceu, nivel de calif 4, domeniu de pregătire profil Mecanic(11+11)

›-22 particip, dom de pregătire profesională, profil Industrie textilă și pielărie(12 nivel 4+10 nivel 3),

care provin din grupuri vulnerabile (familii cu nivel economic scăzut, familii monoparentale, cu părinți plecați la muncă în străinătate și lăsați în grija bunicilor sau a altor rude ), care locuiesc la distanță mare față de școală. Daorită acestor situații, acești elevi  manifestă dezinteres față de invățătură și prezintă risc ridicat de abandon școlar.

Activități:

Vor fi organizate mobilități cu durată de 3 săptămâni a cursanților VET la furnizori si companii din domeniul VET în Portugalia și Polonia, cu o durata de 3 săptămâni (19 zile activitate propriu-zise + 2 zile călătorie corespunzătoare celor 90h (15 zile x 6h/zi) din modulul MIV + evaluare).

În cadrul acestor mobilități se va efectua pregatirea practică comasată pentru calificările: Tehnician în activități economice și Tehnician în activități de comerț, clasa a X-a, Tehnician mecatronist și Tehnician mecanic întreținere și reparații, clasa a X-a, Tehnician în industria textilă clasa a X-a și Confecționer produse textile, clasa a X-a învățământ profesional.

Perioadele de desfasurare

›24.02-13.03.2020 fl1

›23.03-10.04.2020 fl2

›20.04-08.05.2020; fl3

›18.05-22.05.2020 staff VET

NOTĂ DE ACTUALIZARE:
Datorită pandemiei la nivel global fluxurile 2, 3 si staff VET au fost temporar suspendate, urmând a se reprograma imediat ce situația o va permite
Rezultatele Proiectului

› 66 cursanți VET cu un nivel ridicat de pregătire profesională, cu abilități personale și competențe cheie, cu o rată de inserție profesională bună și o mare capacitate de adaptare la tehnologiile și practicile de muncă în schimbare.

› 10 personal staff VET cu competențe cheie în profesia didactică și noi abordări didactice

› 3 parteneriate durabile cu companii/ instituții de învățământ VET

› 1 echipă managerială performantă în management de proiect cu finanțare europeană

› 76 certificate Europass,

› 76 Acorduri de Învățare pilotate la nivel european,

› MOU 66 portofolii de practică, caiete de practică, fișe de lucru, fișe de evaluare, fișe de observare

› 10 portofolii profesori

› 3 CDL-uri revizuite

› 1 ghid metodologic un plan de activități (diagrama Gantt),

› un Plan de diseminare, o procedură de recunoaștere, validare și transfer a rezultatelor, un Plan de management al riscurilor, pagina web a proiectului.