Mobilități II

Flux 2

Portugalia

27 iunie 2021 – 16 iulie 2021

Stagiul de practică s-a desfășurat în perioada 27 iunie 2021 – 16 iulie 202021 în Lisabona, Portugalia.

Inițial aceasta trebuia să se desfășoare în perioada aprilie -mai 2020 însă pandemia de COVID a adus cu sine și restricții de călătorie. Drept urmare, durata proiectului a fost prelungita cu un an ceea ce a permis ca la sfârșitul anului școlar 2020-2021 să putem duce la bun sfârșit și cea de-a doua mobilitate a proiectului.

În cadrul stagiului au participat 3 profesori însoțitori (Profesor Enache Mihaela, Profesor Galis Silvia Mihaela, Profesor Cîrstea Silvia) cu rol de îndrumători și  22 de elevi de clasa a IX-a și a XI-a, profilul Textile, nivel 3 și 4, aleși în urma unei proceduri de selecție care a inclus testarea cunoștințelor de specialitate, interviu în limba engleză și un dosar de candidatură. Elevii de clasa a IX-a au completat grupul țintă, în urma retragerii unora din elevii selectați inițial. Pentru aceștia a fost organizată o a doua etapa de selecție care a urmat aceeași procedură ca și prima.

ORGANIZAȚIE DE PRIMIRE: MODATEX – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios
ORGANIZAȚIE INTERMEDIARĂ: CASA DA EDUCACAO
ORGANIZAȚII DESFĂȘURARE STAGIU DE PRACTICĂ: COMPANHIA DAS AGULHAS
RESPONSABILUL/TUTORELE DE PRACTICĂ ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI DE PRIMIRE  A FOST, ÎN PRINCIPAL,  DOAMNA TANIA RODRIGUEZ, SUB ÎNDRUMAREA CĂRUIA ELEVII AU DESFĂȘURAT ACTIVITATEA PRACTICĂ.

Stagiul de practică s-a derulat  pe o perioadă de trei săptămâni, cu durata de 6 ore pe zi.

Pe lângă pregătirea practică, elevii participanți au avut în program vizite culturale la diferite obiective turistice de importanță pentru cultura și civilizația portugheză.

Profesori însoțitori, dna Enache Mihaela, dna Galiș Silvia Mihaela și dna Cîrstea Silvia  și monitor, dna profesor Dionysatos Mădălina, au însoțit grupul de elevi participanți în fiecare zi a stagiului de practică și au monitorizat activitățile desfășurate în cadrul programului de practică dar și în afara lui, în timpul programului cultural.

Activitatea desfășurată în cadrul stagiului a avut în vedere atât corelarea cu obiectivele de învățare incluse în modulul de practică, diferit pentru cele trei categorii de participanți (clasa a IX-a liceu ”Locul de muncă – Organizare și probleme specifice”, clasa a XI-a liceu ”Asigurarea calității”, clasa a XI-a școală profesională ”Confecționarea produselor vestimentare”) cât și dobândirea/perfecționarea competențelor profesionale prin execuție efectivă a unor produse de vestimentație (mască, top, șort).

În cele trei săptămâni petrecute de elevi la locul de practică aceștia au avut ocazia să învețe (în cazul elevilor de clasa a IX-a) și, respectiv, să își îmbunătățească cunoștințele de utilizare a mașinii de cusut, de execuție a diferitelor tipuri de cusături, de efectuare a diferitelor operațiuni în realizarea produsului finit, și de evaluare a calității.

Prin îndeplinirea sarcinilor de lucru, elevii au putut să aplice unele din cunoștințele teoretice învățate la clasă dar și să dobândească cunoștințe noi prin execuție practică în context real (de ex. alegerea tiparului, luarea măsurilor, pregătirea materialului pentru croit, coasere cu cusătură dreaptă și în zig-zag, finisare termo-umedă).

Programul de practică a fost conceput să stimuleze interesul elevilor pentru domeniul, atât prin ocazia oferită de a-și realiza propriul obiect vestimentar, dar și prin includerea în orarul de practică, a unor vizite extrem de interesante desfășurate în două zile diferite.

În prima din aceste vizite elevii au avut ocazia să vadă ”pe viu” aplicații ale materialelor textile și accesoriilor. Printr-un periplu pitoresc în inima Lisabonei, elevii au vizitat magazine de profil putând să înțeleagă astfel mai bine atât importanța acestui domeniu cât și specificul industriei textile în Portugalia.

O a doua vizită de profil a fost cea de la Museo de Traje, o interesantă întoarcere în timp pentru a cunoaște istoricul și evoluția vestimentației de la secolul 17 până în prezent. Într-o atmosferă princiară marcată de arhitectura impresionantă a palatului care găzduiește aceste exponate, elevii au parcurs o lecție de istorie a hainelor și materialelor dar și o incursiune în stilul de viață de altădată.

Zilnic, în intervalul orar 19-20 profesorul de specialitate a îndrumat elevii în completarea caietului de practică iar la sfârșitul perioadei s-a aplicat elevilor și un test de evaluare.

APRECIERE:

 • Îndeplinirea în mod corespunzător de către fiecare elev a fiecărei sarcini primite
 • Diversitatea sarcinilor îndeplinite într-un mediu de lucru real. Elevii au putut să se familiarizeze cu regulile și modul de operare al unui loc de muncă real
 • Completarea regulată și riguroasă a caietului de practică.
 1. Realizarea obiectivului de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba engleză și a competențelor interculturale într-un context european
 • La locurile de practică elevii au reușit să comunice bine atât cu tutorii de practică cât și cu personalul. Deși au nivele diferite de limbă engleză (A1-B2) toții elevii participanți au reușit să se facă înțeleși, să înțeleagă sarcinile și instrucțiunile primite, să pună întrebări și să înțeleagă explicațiile oferite. Elevii au folosit din plin această oportunitate de a comunica mai mult în limba engleză, ceea ce a dus la o îmbunătățire a cunoștințelor lor. Fiind puși în situația de a comunica în limba engleză în situații de viață reală, elevii au fost mult mai motivați să se perfecționeze în comunicarea în această limbă. În acest sens, zilnic, timp de o oră seara, profesorul de specialitate care a efectuat deplasarea a ținut cursuri de limba engleză în cadrul cărora s-au recapitulat expresiile și vocabularul folosite în diferitele situații cu care elevii s-au confruntat în cursul zilei. De asemenea, la sfârșitul fiecărei săptămâni elevii au susținut un test de evaluare.
 • Mobilitatea a oferit elevilor ocazia să înțeleagă conceptul de interculturalitate și să își dezvolte o atitudine de înțelegere, toleranță și deschidere față de diversitatea culturală. Elevii au manifestat interes față de învățarea unor cuvinte în limba portugheză, au pus întrebări colegilor de muncă despre viața și obiceiurile acestora. În pauzele de masă elevii au arătat deschidere și curiozitate față de gastronomia locală, încercând preparate tradiționale (bachalao, preparate din fructe de mare, pasteis). De asemenea, în timpul programului cultural din cele două weekend-uri elevii au manifestat interes și curiozitate față de obiectivele turistice vizitate și explicațiile oferite de ghid).

Modul de interacțiune cu participanții a demonstrat implicarea tutorilor și dorința acestora ca activitatea practică să fie cât mai eficientă și elevii să plece cu cunoștințe noi. Elevii au avut o conduită corespunzătoare, de respect și implicare, conformându-se instrucțiunilor date și îndeplinind cât mai bine sarcinile primite. În relațiile cu elevii, tutorii au adoptat atitudinea adecvată a unui îndrumător.

Elevii  au conștientizat importanța activității de practică desfășurată, încercând să realizeze conexiuni între competențele și abilitățile dobândite și utilitatea acestora într-o viitoare profesie și carieră.

Pentru unii participanți la stagiu, derularea activității de instruire practică în echipă a facilitat înțelegerea anumitor aspecte teoretice și practice și dobândirea competențelor specifice prin peer-learning şi peer-teaching.

Pe întreaga perioadă a desfășurării stagiului de pregătire practică, elevii au interacționat cu tutorele diferențiat, în conformitate cu gradul lor de implicare în activitate, cunoștințele lingvistice de limbă engleză dar mai ales în funcție de capacitatea de a realiza, dependent sau independent, sarcinile.

Tutorele a prezentat o mare disponibilitate față de nevoile de învățare ale elevilor, răspunzând cu promptitudine, întrebărilor acestora și acordându-le sprijin efectiv în realizarea sarcinilor.

Modul de interacțiune cu participanții a demonstrat implicarea tutorilor și dorința acestora ca activitatea practică să fie cât mai eficientă și elevii să plece cu cunoștințe noi. Elevii au avut o conduită corespunzătoare, de respect și implicare, conformându-se instrucțiunilor date și îndeplinind cât mai bine sarcinile primite. În relațiile cu elevii, tutorii au adoptat atitudinea adecvată a unui îndrumător.

Monitorizarea constantă de către profesorii însoțitori a activității participanților a determinat includerea acestora în mai multe categorii:

 1. participanții activi care au pus întrebări și au răspuns întrebărilor tutorelui, folosindu-și cunoștințele acumulate.
 2. participanții care s-au străduit să îndeplinească sarcinile date și să-și însușească informațiile prezentate, în ciuda lacunelor, realizând cu oarecare dificultate sarcinile de lucru
 3. participanții care au rezolvat sarcinile practice doar în colaborare cu un alt coleg, împărțind sarcinile de lucru;

Activitatea de practică s-a desfășurat integral în conformitate cu planul stabilit, respectându-se programul, realizându-se toate obiectivele și generând rezultatele așteptate.

Aceste concluzii sunt susținute și prin feedbackul oferit de participanții la mobilitate în chestionarul de satisfacție care li s-a aplicat la întoarcerea din mobilitate. Din acestea s-au desprins cu precădere următoarele aspecte:

 • Elevii consideră că au învățat lucruri noi și utile în domeniul lor de pregătire
 • Elevii au înțeles lucrul într-un loc de muncă real
 • Elevii consideră că și-au îmbunătățit competențele lingvistice
 • Elevii au fost încântați de experiența culturală trăită
 • Elevii consideră că pe plan personal au dobândit încredere în sine, au învățat să lucreze mai bine în echipă și și-au dezvoltat aptitudinile de comunicare socială
 • Toți elevii își doresc să repete această experiență

Caută după:

© 2021 Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu

Propulsat de WordPress