Mobilități

FLUX 1

PORTUGALIA

23 FEBRUARIE – 13 MARTIE 2020

Stagiul de practică s-a desfășurat în perioada 24.02.2020 – 13.03.2020, în Lisabona, Portugalia. În cadrul stagiului au participat 3 profesori însoțitori (Profesor Enache Mihaela, Profesor Tecșan Florina, Profesor Cîrstea Silvia) cu rol de îndrumători și  22 de elevi de clasa a X-a, profilele Economic și Comerț, aleși în urma unei proceduri de selecție care a inclus testarea cunoștințelor de specialitate, interviu în limba engleză și un dosar de candidatură.
Organizație de primire: Jeronimo Martins Distribuicao Alimentar
Organizație intermediară: Casa da Educacao
Organizații desfășurare stagiu de practică: puncte de desfacere ale lanțului Pingo Doce
Responsabilul/tutorele de practică în cadrul organizației de primire  a fost, în principal,  doamna Tania Rodriguez, sub îndrumarea căruia elevii au desfășurat activitatea practică.

Stagiul de practică s-a derulat  pe o perioadă de trei săptămâni, cu durata de 6 ore pe zi.

Pe lângă pregătirea practică, elevii participanți au avut în program vizite culturale la diferite obiective turistice de importanță pentru cultura și civilizația portugheză.

Profesori însoțitori, dna Enache Mihaela, dna Tecșan Florina și dna Cîrstea Silvia  și monitor, dna profesor Beldiman Iuliana, au însoțit grupul de elevi participanți în fiecare zi a stagiului de practică și au monitorizat activitățile desfășurate în cadrul programului de practică dar și în afara lui, în timpul programului cultural.

Cele 6 locuri de practică au fost puncte de desfacere comercială de tip hipermarket și respectiv magazine specializate (dulciuri și băuturi, produse de vestimentație și obiecte de decorațiuni)

Grupele de elevi repartizați în aceste locuri de practică au primit sarcini specifice locului respectiv. Prin îndeplinirea acestor sarcini, elevii au putut să aplice unele din cunoștințele teoretice învățate la clasă dar și să dobândească cunoștințe noi prin execuție practică în context real (de ex. aranjare și sortare de mărfuri, inventar, pregătirea produselor de panificație pentru vânzare, ambalare la raionul de fructe, organizarea și manipularea mărfurilor în depozit, aplicarea etichetelor, operațiuni la casa de marcat – în magazinele mici,  aplicarea și respectarea normelor SSM.

Zilnic, în intervalul orar 19-20 profesorul de specialitate care a însoțit elevii în deplasare a îndrumat elevii în completarea caietului de practică iar la sfârșitul perioadei s-a aplicat elevilor și un test de evaluare.

APRECIERE:

 • Îndeplinirea în mod corespunzător de către fiecare elev a fiecărei sarcini primite
 • Diversitatea sarcinilor îndeplinite într-un mediu de lucru real. Elevii au putut să se familiarizeze cu regulile și modul de operare al unei afaceri reale și al unui loc de muncă real
 • Completarea regulată și riguroasă a caietului de practică.
 1. Realizarea obiectivului de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba engleză și a competențelor interculturale într-un context european
 • La locurile de practică elevii au reușit să comunice bine atât cu tutorii de practică cât și cu personalul. Deși au nivele diferite de limbă engleză (A1-B2) toții elevii participanți au reușit să se facă înțeleși, să înțeleagă sarcinile și instrucțiunile primite, să pună întrebări și să înțeleagă explicațiile oferite. Elevii au folosit din plin această oportunitate de a comunica mai mult în limba engleză, ceea ce a dus la o îmbunătățire a cunoștințelor lor. Fiind puși în situația de a comunica în limba engleză în situații de viață reală, elevii au fost mult mai motivați să se perfecționeze în comunicarea în această limbă. În acest sens, zilnic, timp de o oră seara, profesorul de specialitate care a efectuat deplasarea a ținut cursuri de limba engleză (folosind cursul de pe platforma OLS) când s-au recapitulat expresiile și vocabularul folosit în diferitele situații cu care elevii s-au confruntat în cursul zilei. De asemenea, la sfârșitul fiecărei săptămâni elevii au susținut un test de evaluare.
 • Mobilitatea a oferit elevilor ocazia să înțeleagă conceptul de interculturalitate și să își dezvolte o atitudine de înțelegere, toleranță și deschidere față de diversitatea culturală. Elevii au manifestat interes față de învățarea unor cuvinte în limba portugheză, au pus întrebări colegilor de muncă despre viața și obiceiurile acestora. În pauzele de masă elevii au arătat deschidere și curiozitate față de gastronomia locală, încercând preparate tradiționale (bachalao, preparate din fructe de mare, pastel). De asemenea, în timpul programului cultural din cele două weekend-uri elevii au manifestat interes și curiozitate față de obiectivele turistice vizitate și explicațiile oferite de ghid).

Modul de interacțiune cu participanții a demonstrat implicarea tutorilor și dorința acestora ca activitatea practică să fie cât mai eficientă și elevii să plece cu cunoștințe noi. Elevii au avut o conduită corespunzătoare, de respect și implicare, conformându-se instrucțiunilor date și îndeplinind cât mai bine sarcinile primite. În relațiile cu elevii, tutorii au adoptat atitudinea adecvată a unui îndrumător.

Elevii  au conștientizat importanța activității de practică desfășurată, încercând să realizeze conexiuni între competențele și abilitățile dobândite și utilitatea acestora într-o viitoare profesie și carieră.

Pentru unii participanți la stagiu, derularea activității de instruire practică în echipă a facilitat înțelegerea anumitor aspecte teoretice și practice și dobândirea competențelor specifice prin peer-learning şi peer-teaching.

Pe întreaga perioadă a desfășurării stagiului de pregătire practică, elevii au interacționat cu tutorele diferențiat, în conformitate cu gradul lor de implicare în activitate, cunoștințele lingvistice de limbă engleză dar mai ales în funcție de capacitatea de a realiza, dependent sau independent, sarcinile.

Tutorele a prezentat o mare disponibilitate față de nevoile de învățare ale elevilor, răspunzând cu promptitudine, întrebărilor acestora și acordându-le sprijin efectiv în realizarea sarcinilor.

Modul de interacțiune cu participanții a demonstrat implicarea tutorilor și dorința acestora ca activitatea practică să fie cât mai eficientă și elevii să plece cu cunoștințe noi. Elevii au avut o conduită corespunzătoare, de respect și implicare, conformându-se instrucțiunilor date și îndeplinind cât mai bine sarcinile primite. În relațiile cu elevii, tutorii au adoptat atitudinea adecvată a unui îndrumător.

Monitorizarea constantă de către profesorii însoțitori a activității participanților a determinat includerea acestora în mai multe categorii:

 1. participanții activi care au pus întrebări și au răspuns întrebărilor tutorelui, folosindu-și cunoștințele acumulate.
 2. participanții care s-au străduit să îndeplinească sarcinile date și să-și însușească informațiile prezentate, în ciuda lacunelor, realizând cu oarecare dificultate sarcinile de lucru
 3. participanții care au rezolvat sarcinile practice doar în colaborare cu un alt coleg, împărțind sarcinile de lucru;

Activitatea de practică s-a desfășurat integral în conformitate cu planul stabilit, respectându-se programul, realizându-se toate obiectivele și generând rezultatele așteptate.

Aceste concluzii sunt susținute și prin feedbackul oferit de participanții la mobilitate în chestionarul de satisfacție care li s-a aplicat la întoarcerea din mobilitate. Din acestea s-au desprins cu precădere următoarele aspecte:

 • Elevii consideră că au învățat lucruri noi și utile în domeniul lor de pregătire
 • Elevii au înțeles modul în care operează o afacere reală și lucrul într-un loc de muncă real
 • Elevii consideră că și-au îmbunătățit competențele lingvistice
 • Elevii au fost încântați de experiența culturală trăită
 • Elevii consideră că pe plan personal au dobândit încredere în sine, au învățat să lucreze mai bine în echipă și și-au dezvoltat aptitudinile de comunicare socială
 • Toți elevii își doresc să repete această experiență